Městská památková zóna Louny

centrum 44001 Louny
V Lounech se do dnešních dnů zachoval původní středověký půdorys města s částmi starého městského opevnění. Nejvýznamnější památkou je pozdně gotický Chrám Sv. Mikuláše vystavěný v letech 1519 – 1538 podle návrhu architekta Benedikta Rejta.
Druhou nejvýznamnější památkou je Žatecká brána vybudovaná v roce 1500, ležící na západním okraji centra. Dříve uprostřed starého Žateckého předměstí, dnes uprostřed sídliště se nachází původně románský kostel sv. Petra s cenným renesančním portálem.
Náměstí zdobí novorenesanční budova radnice, empírová budova okresního soudu, barokní morový sloup a pomník mistra Jana Husa z roku 1925. Cenný je také renesanční dům Daliborka a dům Sokolů z Mor v Pivovarské ulici, který zdobí nádherný gotický arkýř. V tomto domě dnes sídlí Okresní muzeum. Významnou barokní památkou je barokní špitál z roku 1698.
Městská památková zóna Louny
GPS: 50.357322, 13.796381
Adresa: centrum 44001 Louny

Další místa v okolí

Turistické informace, bezbariérový přístup, Czech Point, prodej poštovních cenin, upomínkových předm...
Muzeum je umístěno v centru historického jádra města v budovách památkové hodnoty, rekonstruovaných ...
Muzeum se nachází v historické budouvě obranné bašty z 15.století. Expozice muzea je ve dvou patrec...