Oblastní muzeum Louny

Pivovarská 28 44001 Louny
Muzeum je umístěno v centru historického jádra města v budovách památkové hodnoty, rekonstruovaných pro muzejní účely. Jednou z těchto budov je Dům Sokolů z Mor, jehož průčelí zdobí mohutný pozdně gotický arkýř a v jehož přízemí je dochována klenutá gotická síň.

Muzeum nabízí návštěvníkům dvě stálé expozice s historickou a přírodovědnou náplní. Historická expozice je zaměřena na dějiny severozápadních Čech ve 14. a 15. století, přírodovědná expozice prezentuje vývoj krajiny v Podkrušnohoří a středním Poohří.
Oblastní muzeum Louny
GPS: 50.357874, 13.795134
Adresa: Pivovarská 28 44001 Louny
Telefon: +420 415 652 456

Další místa v okolí

Turistické informace, bezbariérový přístup, Czech Point, prodej poštovních cenin, upomínkových předm...
V Lounech se do dnešních dnů zachoval původní středověký půdorys města s částmi starého městského op...
Muzeum se nachází v historické budouvě obranné bašty z 15.století. Expozice muzea je ve dvou patrec...