Karmelitánský klášter Kostelní Vydří

Kostelní Vydří 38001 Kostelní Vydří
V roce 1694 koupil zdejší panství nový majitel Gerhard Jindřich Butz z Rolsbergů. V té době se mezi lidmi vyprávělo, že kolem Boží muky na kopci nad vesnicí se někdy ukazuje zvláštní záře. Zbožný šlechtic se v Telči radil s Felixem Karlem Slavatou, který byl knězem a řeholníkem Řádu bosých karmelitánů. Na jeho radu vystavěl baron Butz na onom místě kapli a umístil do ní obraz Panny Marie Karmelské. To se stalo roku 1709. Kaple byla později přestavěna na kostel. Od té doby přicházejí na toto místo poutníci prosit Pannu Marii o přímluvu.

Budova kláštera byla při poutním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří postavena v polovině 18. století.

Na návrší oproti poutnímu kostelu je lesní hřbitov, který měl sloužit pohřbívání členů šlechtické rodiny patronů kláštera - Dalbergů - i řeholníků z kláštera. Je na něm pohřbeno celkem devět osob, z toho čtyři bratři karmelitáni.
Karmelitánský klášter Kostelní Vydří
GPS: 49.102916, 15.419064
Adresa: Kostelní Vydří 38001 Kostelní Vydří
Telefon: +420 384 420 119

Další místa v okolí

Koupaliště bylo otevřeno v roce 2007. K dispozici je plavecký a rekreační bazén s divokou řekou, mas...
První cukrovar na zpracování cukrové řepy na byl na Moravě založen roce 1829 v Kostelním Vydří. Řep...
Dačice mají vlastně zámky dva, starý (sídlo úřadu) dokončený v roce 1579 a nový zámek dnešní státní ...