Hasičské muzeum Postřekov

Postřekov 34535 Postřekov
Muzeum sídlí ve dvou budovách – staré hasičské zbrojnici, kde je umístěna expozice ručních stříkaček a v budově bývalé kotelny základní školy. Zde jsou k vidění motorové stříkačky a hasičská výzbroj.
Sbírky aktuálně zahrnují 24 motorových stříkaček, 6 stříkaček ručních (z toho 3 tažené koňmi), jednu stříkačku parní a tři hasičské automobily. (většina techniky je plně funkční). K vidění jsou také další součásti historické hasičské výstroje a výzbroje.
Hasičské muzeum Postřekov
GPS: 49.458308, 12.807546
Adresa: Postřekov 34535 Postřekov
Telefon: +420 732 509 319, 737 339 910

Další místa v okolí

Muzeum bylo otevřeno zásluhou dvou místních švadlen, které shromáždily velké množství typických chod...
Baarův památník se vžitým názvem Baarovo muzeum bylo ustaveno poslední vůlí Jindřicha Šimona Baara. ...
V rekonstruovaném špýcharu si lze prohlédnout chodskou senci, ždánovskou keramiku, kovářské pomůcky ...