Muzeum Jindřicha Šimona Baara

Klenčí pod Čerchovem 140 34534 Klenčí pod Čerchovem
Obrázek neexistuje
Baarův památník se vžitým názvem Baarovo muzeum bylo ustaveno poslední vůlí Jindřicha Šimona Baara. Ten odkázal celý svůj majetek (dům č. p. 140, jeho zařízení, sbírky i výnosy z autorských honorářů) svému rodnému městečku Klenčí a ve své závěti vyslovil přání, aby dům sloužil místní kultuře a osvětě: aby v něm byla knihovna s čítárnou a také malé muzeum ze sbírek, které Baar sám nashromáždil.
Muzeum Jindřicha Šimona Baara
GPS: 49.4355, 12.8154
Adresa: Klenčí pod Čerchovem 140 34534 Klenčí pod Čerchovem

Další místa v okolí

Muzeum sídlí ve dvou budovách – staré hasičské zbrojnici, kde je umístěna expozice ručních stříkaček...
Muzeum bylo otevřeno zásluhou dvou místních švadlen, které shromáždily velké množství typických chod...
Zámek dal vybudovat v létech 1676-1677 Volf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu, známý jako Lomikar, kt...