Centrum experimentální archeologie - Všestary

Všestary 238 50312 Všestary
Modelová stavební konstrukce pravěkého sídelního areálu ojedinělá na našem území. Vzniká od roku 1997 výhradně s využitím pravěkých postupů a technologií.

Malý pravěký sídelní areál s obytnými budovami, výrobními zařízeními, kultovním areálem a blízkým pohřebištěm. Z obytných budov jsou to dům kůlové konstrukce ze starší doby bronzové, dům z mladší doby bronzové a zahloubená polozemnice z přelomu starší a mladší doby železné.
Centrum experimentální archeologie - Všestary
GPS: 50.2591, 15.7614
Adresa: Všestary 238 50312 Všestary
Telefon: +420 731 541 960

Další místa v okolí

Severozápadně od Hradce Králové na vyvýšenině Chlum byla 3. července 1866 svedena prusko-rakouská bi...
Golfová hra v duchu anglické tradice i filmu Tmavomodrý svět Česká hřiště vzniklá v zámeckých parcíc...
Muzeum archivuje veškerý materiál dokumentující kořeny a rozvoj ovocnářství, zelinářství a květinářs...