Zbraslavský klášter

Ke Krňovu 2 15600 Praha 5
Rozsáhlý cisterciácký klášter byl na území dnešní pražské čtvrti Zbraslav založený králem Václavem II.
Z velkolepého cisterciáckého opatství, jehož opati měli významný vliv na politiku Českého království, se výměnou vládnoucí dynastie a přesunem královského pohřebiště do katedrály sv. Víta stal klášterem druhořadého významu.

Ve 20. století byl klášter zrekonstruován a přestavěn na zámecké sídlo. Poté fungoval jako výstavní prostor sbírky asijského umění Národní galerie.
Součástí zámeckého areálu je i barokní kostel sv. Jakuba Většího s deskovým obrazem Madony ze Zbraslavi, obrazy Karla Škréty a Petra Brandla nebo ostatky posledních přemyslovských králů, který je v rámci pravidelných bohoslužeb běžně přístupný veřejnosti.
Zbraslavský klášter
GPS: 49.978054, 14.391899
Adresa: Ke Krňovu 2 15600 Praha 5

Další místa v okolí

Areál se zoo koutkem s převážně lesní zvěří naleznete v přírodní rezervaci v údolí Břežanského potok...
Spoludesignováno Alexem Čejkou. Zdejší specialitou jsou tzv. spill offs, což jsou uměle vytvořené te...
Za golfem sem dojedete tramvají, vlakem, lodí, na kole i na bruslích Hřiště vzniklo na dobrém místě....