Úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

U Nádraží 381 37833 Nová Bystřice
Obrázek neexistuje
Muzeum se nachází v železniční stanici Nová Bystřice.

Expozice je rozdělena do dvou částí. V přízemí nádražní budovy najdete autenticky zařízenou dopravní kancelář z období 1. republiky. V originálních muzejních vitrínách z 20. let 20. století je ve vedlejší místnosti instalována vlastní expozice, která ve fotografiích, dobových kartografických a písemných dokumentech i drobných artefaktech zachycuje vývoj jindřichohradeckých a gmündských úzkokolejek a neúspěšné pokusy o jejich propojení. V další místnosti uvidíte tiskařský stroj na výrobu Edmonsonových lepenkových jízdenek značky Goebl z roku 1895. Ve vstupním prostoru bývalé čekárny lze vedle vstupenek zakoupit rovněž jízdenky na parní i motorové osobní vlaky do Jindřichova Hradce. Vystaveny jsou zde také služební čepice drážních zaměstnanců a svítilny výpravčích z celého 20. století.

Druhá část expozice je umístěna v nedaleké budově bývalé výtopny z roku 1897. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout pro místní dráhy typické nákladní vozy. V zadní části pravé lodi výtopny je rekonstruována dílna, kde se prováděla běžná údržba vozů i lokomotiv. Na informačních tabulích se návštěvníci dále seznámí s historií vozového parku a se způsoby označování úzkorozchodných vozidel. K levé lodi výtopny přiléhá budova vodárny, která dosud slouží ke zbrojení parních lokomotiv vodou. V jejím přízemí je instalována expozice návěstidel.

Na kusé koleji vedle výtopny je návštěvníkům zpřístupněna dieselová lokomotiva T 47 020.
Úzkokolejné muzeum Nová Bystřice
GPS: 49.01905, 15.110821
Adresa: U Nádraží 381 37833 Nová Bystřice
Telefon: +420 384 361 165, +420 739 503 408

Další místa v okolí

Muzeum je prvním a největším muzeem amerických předválečných automobilů v Čechách. Návštěvníkům nab...
Novobystřický zámek v přibližně dnešní podobě je renesanční stavbou z roku 1610-1611, postavenou na ...
Turistické informace o regionu, internet, nabídka výletů, ubytovaání, informačních materiálů a upomí...