Městská památková zóna Polička

Palackého náměstí 57201 Polička
Centrum města se souborem původně gotickým domů, s dochovanými klenbovými sklepy, domy byly po několika požárech města přestavěny renesančně, v 18. století barokně a v roce 1845 klasicistně - do tohoto období spadá vznik velkého souboru vyřezávaných klasicistních domovních vrat a dveří.
Nejstarším a zároveň nejpozoruhodnějším dokladem kamenné domovní zástavby je zadní komora domu čp. 59 (Optika na Palackého náměstí) se zachovanou křížovou klenbou. K dalším zajímavým domům patří dům čp. 4 (v ulici Masarykově) s klasicistním dvoulodním mázhausem a dům čp. 41 (v ulici Riegrově) s nejlépe zachovanou klasicistní fasádou.
Městská památková zóna Polička
GPS: 49.71448, 16.2655
Adresa: Palackého náměstí 57201 Polička

Další místa v okolí

Centrum B. Martinů se nachází v budově Mětského muzea, dříve chlapecké měšťanské školy, kterou navšt...
Malá soukromá hvězdárna nabízí za příznivých podmínek pozorování oblohy, návštěva možná po telefonic...
Stáj nabízí vyjížďky na koních pro začátečníky i pokročilé, výuku jízdy, prázdninové kurzy jízdy na ...