Tvrz a zámek Dobrš

Dobrš 1 38473 Drážov
Tvrz je původně gotická stavba, zničena byla r.1421, znovu pak byla postavena r.1561. Rozšířena byla na konci 17.století. Trojkřídlá stavba s torzem hranolovité věže na boční straně je uzavřena jižním směrem ohradní zdí někdejší zahrady, jejíž zbytky jsou patrny z dálkových pohledů. Vstupní budova s průjezdem otvírá pohled na obytnou budovu naproti věži, otevřenou do dvora dvěma arkádami, v jejíž místnostech jsou patrny žebírkové klenby. Na vnějšku lze spatřit zbytky sgrafitového kvádrování. Pod zříceninami tvrze existuje rozsáhlá síť podzemních chodeb.

K věži byla v r. 1707 přistavěna severním směrem ranně barokní obdélníková zámecká budova, dvoupatrová, na níž jsou zachovány nadokenní trojboké suprafenestry, zdvojené pilastry nad římsou. Budova prochází rekonstrukcí, interiér se nově upravuje na letní výtvarnou školu a regionální muzeum. Nádvoří s hospodářskými budovami a renesančními klenbami bylo na stěnách též ozdobeno sgrafitovou výzdobou, z níž se dochovaly do dnešní doby pouze fragmenty. Objekt není veřejnosti přístupný právě z již zmíněných důvodu. Zbytky ohradních zdí lemují rozsáhlé renesanční zahrady, vstupní brána do zámeckého areálu byla do renesanční podoby upravena r.1596, opravena a restaurována byla r.1996. Právě v době renesanční se Dobrš těšila jako kulturní a společenské centrum kraje velkému rozkvětu.

V současné době je tvrz rekonstruovaná a příležitostně přístupná.
Tvrz a zámek Dobrš
GPS: 49.155331, 13.75185
Adresa: Dobrš 1 38473 Drážov

Další místa v okolí

Ocelová telekomunikační věž byla vztyčena nedaleko Čestic u Volyně. Zároveň začala sloužit jako rozh...
Nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn v Čechách najdete kousek od Strakonic. Areál Hoslovickéh...
Barokní zámek ze 17.století je dvoukřídlý patrový objekt se šestibokou věží. Kolem zámku se rozkládá...