Městská památková zóna Písek

Velké náměstí 39701 Písek
Podnětem pro založení Písku bylo nerostné bohatství v podobě zlatonosného písku. Patrně již od konce 12. století stála rýžovnická vesnice na pravém břehu řeky Otavy.

Město mělo za úkol i ochraňovat Zlatou stezku, která v těchto místech překračovala Otavu, a také být základnou královské moci. Všechny hlavní budovy - městský hrad, kamenný most, farní kostel, dominikánský klášter, rychta, vyrostly společně s opevněním v letech 1258–1265. To byla doba rozkvětu Písku, který tehdy patřil k nejpřednějším městům v království.
Městská památková zóna Písek
GPS: 49.308257, 14.147646
Adresa: Velké náměstí 39701 Písek
Telefon: +420 382 330 111

Další místa v okolí

6,5 km dlouhá trasa má výchozí místo na Velkém náměstí v Písku, koncové zastavení je umístěno u chat...
Kulturní prostor vznikl rekonstrukcí průmyslového objektu z 19. století, který byl původně určen pro...
Muzeum právem se pyšnící titulem muzeum roku 1996, vzorně upravené, moderně navržené expozice poskyt...