Kolonie sklářů a chlebová pec - Sidonie

Sidonie 65 - 70 76334 Brumov-Bylnice
Sklářská kolonie se nachází v obci Sidonie, která dříve patřila ke Slovensku, ale při dělení republiky byla přičleněna k ČR.

Památkově chráněna jsou obydlí č. 65 - 70 v Sidonii, kde žily rodiny sklářů na konci 19. a na začátku 20. století. Dělnická kolonie je vybudována z dřevěných řadových domků v podlouhlém tvaru a tvořila první kolektivní dům pro bydlení sklářů.

U domků stojí kolektivní chlebová pec. Pochází ze začátku 19. století a je dokladem drobného technického zařízení při kopaničářských usedlostech. Je vystavená z vepřovic a zakrytá šindelem. Z užší strany je otvor do pece, jejíž kouř uniká do podstřeší. Pec sloužila ke kolektivnímu pečení chleba sklářů.
Kolonie sklářů a chlebová pec - Sidonie
GPS: 49.046571, 18.081258
Adresa: Sidonie 65 - 70 76334 Brumov-Bylnice

Další místa v okolí

Rybářský revír se nachází v prostředí CHKO Bílé Karpaty a na kraji obce Brumov - Bylnice. V areálu n...
Slavnostní otevření hradu a jeho zpřístupnění široké veřejnosti proběhlo 6. května 2000 a toto oteví...
Malý židovský hřbitov se nachází na vrcholku kopce Dubník za městem Brumov-Bylnice. Je zde celkem 75...