Muzeum silnic

Hraběšická 203 78813 Vikýřovice
Obrázek neexistuje
Muzeum silnic ve Vikýřovicích se nachází v objektu tzv. Krenišovského dvora. Krenišov se rozkládal po obou stranách řeky Desné, v jedné z jeho pravobřežních částí se nacházelo jeho historické jádro s panským dvorem, mlýnem, kapličkou a hostincem.

Stálá muzejní expozice je věnovaná historii cest a silnic, práci cestářů a silničářů.

Vystavena je zde řada unikátních exponátů. Cestářské řemeslo představují mj. dobové nástroje, dokumenty, služebních odznaky cestářů a cestmistrů. Historii budování cest dokumentují mapy, grafické listy a fotografie. Pohyb po cestách připomínají silniční sáně, bryčka a unikátní „kololis“. První dopravní značení zastupuje jak „čuba“, tak i první opravdové dopravní značky z 30. let – 60. let 20. století.

Poválečnou i nedávnou historii silniční výstavby dokumentuje řada kronik, dobových silničních odznáčků, pamětní medaile, slavnostní pásky a kladívka z otevření či rekonstrukce silnic a mostů. Na vývoj silničních mechanismů upozorňují modely a hračky. Patroni silničářů i těch, kteří se po cestách, silnicích a mostech pohybují, jsou zastoupeni plastikami sv. Kryštofa, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého.

Venkovní expozice pak návštěvníkům připomíná staré i nedávné silniční mechanismy – válce, frézy, nakladače, dominantou dvora je také několik mostů ze sobotínských železáren bratří Kleinů.

V dalších prostorách byla zpřístupněna stálá expozice věnovaná životu a dílu bratří Kleinů, stavitelů silnic, železnic a mostů.

Muzeum silnic
GPS: 49.967333, 16.999738
Adresa: Hraběšická 203 78813 Vikýřovice
Telefon: +420 583 211 688

Další místa v okolí

Aqua centrum Šumperk - najdete zde vnitřní bazén 25 x12,2m dětské brouzdaliště, saunu a masáže....
Veterán muzeum a ZOO park v Rapotíně u Šumperka vyrůstá na místě vyhořelé a silně zdevastované rolni...
Kostel zasvěcený Zvěstování Panny Marii byl dobudován v první třetině 14. století při dominikánském ...