Naučná stezka Borkovická blata

Obrázek neexistuje
Stezka vede mezi Veselím nad Lužnicí, Soběslaví a Týnem nad Vltavou a částečně prochází i stejnojmennou přírodní rezervací. Seznamuje s rašeliništěm, jeho rostlinným pokryvem a s dřívějšími i moderními způsoby těžby rašeliny. Na 4,5 km dlouhém okruhu je umístěno 30 zastavení, expozice těžebních strojů, jimiž se rašelina v nedávné době dobývala a uprostřed rašeliniště vyhlídková věž. Část stezky vede po pevných cestách, část po poválkovém chodníku.
Naučná stezka Borkovická blata
GPS: 49.2131, 14.6104

Další místa v okolí

Malá jihočeská vesnice se pyšní honosnými statky dvorcového typu s bohatě členěným a zdobeným průčel...
Obec, v jejíž těsné blízkosti se nachází významná přírodní chráněná lokalita Borkovická Blata, má za...
Jedna z nejhezčích vesnic Soběslavska ve stylu selského baroka. Domy a špýchary s převážně štukem zd...