Národní zemědělské muzeum

Kostelní 44 17000 Praha 7
Počátky Národního zemědělského muzea spadají do roku 1891. Základ muzejních sbírek tvořily předměty vystavené na Jubilejní výstavě v r. 1891 a na Národopisné výstavě v r. 1895. Zemědělské muzeum bylo tehdy součástí Národopisného muzea, samostatnou institucí se Zemědělské muzeum stalo v roce 1918. Novou, samostatnou budovu v Praze na Letné získalo už jako Národní zemědělské muzeum v roce 1939, v níž po mnoha dějinných peripetiích mohlo obnovit svou činnost v roce 1994.

Sbírka motorové techniky NZM je od r. 2002 uložena v Čáslavi v Muzeu zemědělské techniky (mj. 150 traktorů). Následně bylo rozhodnuto vytvořit i v Praze, v hlavní budově NZM (Kostelní 44, Praha 7 – Letná) expozici, která do muzea přivede nové návštěvníky zajímající se zejména o historickou motorovou zemědělskou techniku (žentoury, traktory, parní stroje, mlátičky aj.). Expozice na ploše 520 m² v novém sále suterénu hlavní budovy NZM v Praze představuje 20 nejdůležitějších předmětů (traktory, stabilní motory mlátičky, motorové mlátičky) ze sbírky zemědělské techniky NZM. Expozice bude interaktivní a její součástí bude i pracovní list pro návštěvníky, herní konzole, vzdělávací a výukové programy, stáj traktorů pro nejmenší návštěvníky. Některé z předmětů si návštěvníci budou moci vyzkoušet a osahat. Celá expozice je koncipována jako příběh, který provede návštěvníka historií mechanizace náročné práce zemědělců.
Národní zemědělské muzeum
GPS: 50.097, 14.4233
Adresa: Kostelní 44 17000 Praha 7
Telefon: +420 220 308 200,

Další místa v okolí

Stálé expozice jsou věnovány dopravě, astronomii, měření času, metalurgii, akustice a hlukové ekolog...
Anežský klášter - vznikl zřejmě v letech 1233-1234 na místě bývalého špitálu. Založili jej Anežka Př...
V muzeu na pražské Letné věnovanému právě kávě a kávovinovým nápojům se dozvíme, z čeho všeho se náp...