Skanzen Vysoký Chlumec

26252 Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – muzeum vesnických staveb středního Povltaví je pobočkou Hornického muzea Příbram. Je budován od roku 1999 a je ve stadium postupného rozvoje a rozšiřování. Je umístěn v severní části Vysokého Chlumce v údolí Libíňského potoka, při silnici do Ústupenice.
Do skanzenu jsou postupně přemisťovány stavby lidové architektury, kterým by v původních místech hrozil zánik. Výstavba byla zahájena v roce 1999, v roce 2002 byl zpřístupněn první objekt. Jako první byl v roce 2000 převezen a znovu sestaven historický dům z Obděnic, v roce 2009 již stojí tři roubené domy, čtyři špýchary, jedno hospodářské stavení, vodní pila, kolna, dva včelíny, sloupový holubník, dva kříže, jeden milník a množství mobilních artefaktů vystavených v interiérech. V konečné fázi má být ve skanzenu 20 až 25 historických budov.
Skanzen Vysoký Chlumec
GPS: 49.6218, 14.3852
Adresa: 26252 Vysoký Chlumec
Telefon: +420 737 104 914

Další místa v okolí

Hrad založil na žulovém kopci ve 14. století Purkart z Janovic, který ho vlastnil až do 15. století ...
Turistické informace, nabídka denního tisku, faxové služby, poskytování informací o EU, prodej pošto...
Expozice dokumentuje osídlení krajiny středního Povltaví od pravěku po novověk. Zvláštní důraz je kl...