Naučná stezka Zlaté Psí hory

Obrázek neexistuje
Naučná stezka seznamuje s jedním z největších známých ložisek zlata v Evropě v okolí obce Mokrsko a Veselého vrchu a upozorňuje na stará i novodobá báňská díla. Částí trasy vede stezka po okraji přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina, rozkládající se v příkrém lesnatém svahu nad Slapskou přehradou.
Naučná stezka Zlaté Psí hory
GPS: 49.7442, 14.3377

Další místa v okolí

Rozhledna, která slouží rovněž pro šíření signálu jednoho z mobilních operátorů. Stavba má kovovou k...
Naučná stezka sestupuje od rozhledny na Veselém vrchu u obce Mokrsko do osady Kobylníky na břehu Sla...
V opraveném cenném barokním špýcharu z druhé poloviny 18. století je instalována expozice – Ze život...