Pevnost Josefov

Jaroměř-Josefov 55102 Jaroměř
Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku.
Pevnost byla od počátku stavěna jako město, proto je též významným urbanistickým celkem s pravoúhlou uliční sítí a domovní zástavbou, kostelem a náměstími. Hradby okolo pevnosti jsou po celém obvodu zachovány, mimo vstupních bran a spolu s vnitřními objekty prochází postupnou rekonstrukcí.
Součástí pevnosti bylo i 45 km podzemních chodeb, z nichž je nyní návštěvníkům přístupná 1 km dlouhá trasa.

V pevnosti můžete navšívit i Vojenskohistorické muzeum.
Pevnost Josefov
GPS: 50.3393, 15.9302
Adresa: Jaroměř-Josefov 55102 Jaroměř
Telefon: +420 775 976 499

Další místa v okolí

Muzeum v prvním patře bývalé josefovské radnice představuje historii obou měst jaroměřsko-josefovské...
Soukromé muzeum Miroslava Frosta v pevnosti Josefov, se věnuje nejen této jedinečné památce, ale naj...
Více než sto let stará výtopna parních lokomotiv připomíná pravou atmosféru doby, kdy železnici vlád...