Muzeum Boženy Němcové

Maloskalická 47 55203 Česká Skalice
Nejstarší české literární muzeum, které je věnováno životu a dílu spisovatelky Boženy Němcové. Muzeum je umístěno v České Skalici a zpřístupňuje tři stálé expozice. Hlavní část je umístěna v maloskalickém muzejním areálu, kde je na 400 m2 prezentován život Boženy Němcové a chronologie její tvorby doplněná o řadu originálů. Součástí jsou bývalý hostinec, klášter a zbytky středověké tvrze.

Druhá část expozice je umístěna v Barunčině škole blízko náměstí. Je zde zpřístupněna školní třída z 19. století, kam v letech 1824 - 1833 chodila Barbora Panklová (později Němcová) do školy. Je zde též Muzeum 1866, které je věnováno průběhu Prusko-rakouské války, která v roce 1866 proběhla i v okolí České Skalice.

Třetí expozicí je spravovaná stezka, která vede okolo všech muzejních expozic, a následně po tzv. bažantnici do Ratibořic, kde Božena Němcová vyrůstala, a kde jsou památky známé z nejznámějšího díla Babička (Ratibořický zámek, Staré bělidlo apod.). Stezka je dlouhá 7 km a končí u Rýzmburského altánku.
Muzeum Boženy Němcové
GPS: 50.3956, 16.0364
Adresa: Maloskalická 47 55203 Česká Skalice
Telefon: +420 491 451 285

Další místa v okolí

Muzejní expozice je věnovaná rukodělné i průmyslové textilní výrobě, tradicím bavlnářské výroby a hi...
Zámek, Staré bělidlo a Rudrův mlýn jsou známy osobou spisovatelky Boženy Němcové a jejím dílem Babič...
Vodní nádrž Rozkoš - rozlohou je osmou největší přehradou v České republice. Primárním účelem je pro...