Vrch Křemešník

Křemešník 39301 Nový Rychnov
Obrázek neexistuje
Křemešník je výrazný vrch ležící asi 7 kilometrů jihovýchodně od Pelhřimova, jeden z nejvyšších vrcholů Českomoravské vrchoviny.

Okolí Křemešníku je protkáno sítí značených turistických tras a nabízí ideální podmínky pro cykloturistiku i lyžování. S historií vrcholu i okolní přírodou seznámí návštěvníky naučná stezka.

Na kopci Křemešník se v minulosti dolovalo stříbro. Z jedné zasypané štoly vyvěrá pramen chladivé vody. Dle pověsti se zde ve třicetileté válce zastavil raněný voják, aby si umyl rány, a rány se mu rychle zhojily. Tato pověst dala podnět ke vzniku známého poutního místa. Zázračná voda však neteče stále, objevuje se okolo Vánoc a koncem července se ztrácí. Zdejší lidé si vypraví, že pokud teče ještě jednou na podzim, přijde válka. Podivuhodné bylo, že v letech 1938 a 1939 voda skutečně tekla. Jinak je známo, že pramen nikdy nezamrzl a tekl i při největším suchu. Podle rozborů se jedná o vodu absolutně čistou, velmi chudou na minerálie se slabou radioaktivitou a s malou příměsí stříbra.

V roce 1689 byla nad pramenem postavena kaplička. Oltář je dílem akademického sochaře Antonína Berky a autorem reliéfu nad vchodem – křest Páně v řece Jordánu je František Bílek. Vedle kapličky je v zemi patrná bývalá poustevna.

Od kapličky na vrchol vede křížová cesta. Čtrnáct zastávek je zhotoveno podle návrhu V. Foerstra s reliéfovými scénami Kristova utrpení. Křížová cesta je zakončena Božím hrobem. Nedaleko od tohoto místa je postavena jedna z dominant Křemešníku – Větrný zámek sochaře J. Šejnosta. Na samotném vrcholu je vystavěn barokní areál, kterému vévodí kostel Nejsvětější Trojice, obklopený ambity a kaplemi Korunování Panny Marie a Mrtvých.

V roce 1993 byla na vrcholu Křemešníku postavena 52 m vysoká rozhledna Pípalka. Pokud návštěvník vystoupá 205 schodů uvidí jako na dlani část Českomoravské vrchoviny včetně jejího nejvyššího vrcholu Javořice. Za dobré viditelnosti je rozeznatelná i hora Kleť, která se tyčí nad Českým Krumlovem.
Vrch Křemešník
GPS: 49.4035, 15.327
Adresa: Křemešník 39301 Nový Rychnov

Další místa v okolí

Rozhledna Pípalka - železná rozhledna z roku 1993 na vrchu Křemešník je vysoká 52 m má 205 schodů a ...
Lanový park obsahuje 21 velkých překážek na stromech a 5 nízkých překážek pro nejmenší účastníky. Pa...
Ivaniny rybníčky - soustava tří rybníků s výskytem vydry říční a dalších obojživelníků je ojedinělým...