Památník dr. Emila Holuba - Africké muzeum

Holubova 768 53401 Holice
Dr. Emil Holub, nejznámější český cestovatel 19. století, proslul svými objevitelskými africkými cestami. Napsal řadu knih a přivezl mimořádně hodnotné sbírky, které dnes uchovává řada muzeí. V budově muzea je instalována expozice o životě a díle E. Holuba, další část tvoří Holubovy africké sběry, na něž navazuje instalace Africkou přírodou. V dokumentární životopisné části jsou vystaveny početné osobní památky, mezi nimiž zaujme více než 40 Holubových, vyznamenání, dále různá vydání knih, osobní zápisky, kresby a mapy z obou jeho cest. Součástí je i původní Holubova pracovna. Pozoruhodnou památkou na africké cesty jsou pušky, lodní kufr, cestovní brašna a dva páry rozedraných bot. Největší část výstavního pavilonu zaujímají exponáty africké zvířeny, mezi nimiž nechybí ani antilopy, buvol, malý slon, pár leopardů, skupina vodního ptactva, další afričtí ptáci a mnoho jiných exponátů. Na zdech jsou namalovány a umístěny velké mapy Afriky a početné trofeje hlav velkých afrických zvířat. Mezi jinými si mohou návštěvníci prohlédnout dioráma domorodé černošské vesnice doplněné modelovanými figurínami černošských kmenů s jejich výstrojí, výzbrojí, nářadím a jinými předměty i domácími zvířaty.
Památník dr. Emila Holuba - Africké muzeum
GPS: 50.0714, 15.9879
Adresa: Holubova 768 53401 Holice
Telefon: +420 466 682 154, 420 731 658 023

Další místa v okolí

Park ve Vysokém Chvojně je přírodním skvostem, který založil markrabě Pallavicini na půdě vykoupené ...
Roubený kostel sv. Mikuláše pochází z roku 1752. Ke kostelu patří i osmiboká dřevěná zvonice na kame...
Aquadukt na Mlýnském náhonu - je dlouhý 13,2 metrů a postaven byl v roce 1892. Je dobře dostupný od ...